Javascript is disabled. We were unable to connect to Facebook.

WellPet Privacyverklaring

Ingangsdatum: 21 mei 2018

WellPet LLC en haar dochtermaatschappijen (gezamenlijk, "Bedrijf," wij," "ons" of "onze") streven ernaar uw privacy te respecteren. Ter ondersteuning van ons streven hebben we deze privacyverklaring ontwikkeld om transparant te zijn over de gegevens die we over u verzamelen, en hoe deze worden gebruikt en gedeeld, evenals over de keuzes en rechten die beschikbaar zijn met betrekking tot de gegevens die we over u bewaren. Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Alle websites, toepassingen, communicaties, advertenties en andere online diensten en -hulpmiddelen van Bedrijf waarop deze privacyverklaring wordt weergegeven of die naar deze verklaring verwijzen (gezamenlijk, onze "website en online diensten"), maar met uitzondering van websites of online diensten die onder een ander privacybeleid of een andere privacyverklaring worden aangeboden.
 • Gegevens die offline of via onze callcenters over u worden verzameld (bv. gegevens op een visitekaartje aan ons verstrekt op een beurs of gegevens aan een vertegenwoordiger van de klantendienst via de telefoon), maar met uitzondering van gevallen waar uw gegevens worden verzameld onder een ander privacybeleid of een andere privacyverklaring die aan u wordt gedaan op het moment dat uw gegevens worden verzameld.
 • Gegevens over u die met ons worden gedeeld door derden voor ons eigen gebruik, evenals openbaar beschikbare gegevens die door ons worden verzameld.

Woont u buiten Europa, dan is WellPet LLC verantwoordelijk voor de gegevens die we over u verzamelen, bewaren of anderszins verwerken.  Woont u binnen Europa, dan zijn WellPet Belgium BVBA en Paragon Pet Products Europe B.V. de beheerders van uw persoonlijke gegevens en zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens namens het Bedrijf.

I.   Gegevens die we verzamelen, en hoe we deze gebruiken

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen gegevens die kunnen worden gebruikt om iemand te identificeren of te contacteren (we verwijzen hiernaar als "persoonsgegevens"). Persoonsgegevens omvatten gegevens die u niet direct identificeren met naam of contactgegevens, maar die kunnen worden gebruikt om te identificeren dat een specifieke computer of apparaat onze website of onze online diensten heeft geraadpleegd en waarbij die gegevens in combinatie met bepaalde andere gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren. De soorten persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, bevatten:

 • Volledige naam
 • Contactgegevens (werk- of thuisadres; telefoonnummer voor werk, mobiel of thuis; werk- of persoonlijk e-mailadres)
 • Werkgever of agentschap, bedrijfstak en functietitel
 • Leverings- en betalingsgegevens
 • Antwoorden op enquêtes
 • Opleiding- en ervaringsgegevens (cv-informatie; professionele ervaring; tewerkstellingsgeschiedenis; opleiding; certifiëringen; persoonlijke interesses)
 • Betrokkenheidsgegevens (bestel-, betrokkenheids- en samenwerkingsgeschiedenis; gegevens over contractuele relaties; vragen, feedback en commentaar; inhoud van e-mailuitwisselingen met ons)
 • IP-adres
 • Loggegevens
 • Locatiegegevens
 • Cookiegegevens (inclusief cookies van derden en aanverwante gegevens)
 • Gebruik van sociale media

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze rechtstreeks aan ons bezorgt (bv. wanneer u een contactformulier indient via onze website of ons uw visitekaartje bezorgt op een beurs); wanneer deze worden gegenereerd door uw activiteit op onze website en online diensten (bv. de hoeveelheid tijd die u hebt doorgebracht op een bepaald onderdeel van onze website); wanneer deze worden gedeeld met ons door onze zakelijke partners (bv. verkopers van e-mailmarketing, sponsors van beurzen of HR-bemiddelingsbureaus); en indien beschikbaar via openbare bronnen (bv. gegevens die door u worden gedeeld op LinkedIn).

Gebruik van persoonsgegevens

We verzamelen, gebruiken, bewaren, ordenen, structureren, verstrekken of verwerken anderszins persoonsgegevens zoals hieronder beschreven:

 • We verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor dergelijke persoonsgegevens werden verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens met ons deelt bij het stellen van een vraag of het aanvragen van informatie via onze website, zullen wij deze gegevens gebruiken om u te antwoorden en u de gevraagde informatie te verstrekken. Als u zich registreert voor toegang tot een online portaal of andere online dienst waarvoor registratie is vereist, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om u toegang te verschaffen tot de relevante dienst en om uw account te onderhouden. Als u een product of dienst van ons koopt, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de bestelling uit te voeren en te voldoen aan gerelateerde contractuele verplichtingen, waaronder het verwerken van uw betaling, het mogelijk maken van de levering en het voldoen aan alle van toepasselijke service- of garantieverplichtingen (in deze situaties kunnen wij ook uw betalingsgegevens opslaan, zodat u deze kunt gebruiken de volgende keer dat u een product of dienst bij ons wilt bestellen).
 • Om u nieuws en informatie te sturen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, waaronder het personaliseren van uw online ervaring met diensten en het leveren van inhoud en aanbiedingen voor producten en diensten die relevant zijn voor uw interesses, met inbegrip van gerichte aanbiedingen en advertenties via onze website en online diensten, sites van derden, en via e-mail of tekstberichten.
 • Om belangrijke kennisgevingen te sturen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid. Omdat deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Bedrijf, kunt u er in het algemeen niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.
 • Om de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze website en online diensten, producten, databases en andere technologische bedrijfsmiddelen te helpen handhaven.
 • Voor interne administratieve doeleinden, zoals auditing, data-analyse en onderzoek om onze producten, diensten en klantencommunicatie te verbeteren. Dit omvat verwerking ten behoeve van statistische analyse, waaronder Google Analytics.
 • Voor marketingactiviteiten, inclusief het volgen van cookies van derden en het maken van een op interesse gebaseerd profiel met betrekking tot uw interacties met ons of anderen. Zie de paragraaf over Verzameling en gebruik van niet-persoonsgebonden gegevens hieronder en onze Verklaring over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor meer informatie.
 • Als u deelneemt aan een sweepstake, wedstrijd of gelijkaardige promotie, gebruiken we de door u verstrekte gegevens om dergelijke programma’s te beheren.
 • Om interviews te organiseren, u in overweging te nemen voor tewerkstelling en voor personeelsadministratie (in de mate dat u solliciteert naar een baan via onze website en online diensten).
 • Voor zover wij wettelijke verplichtingen hebben om de persoonsgegevens te verwerken en voor gerechtelijke procedures en overheidsonderzoeken (zoals op grond van aanhoudingsbevelen, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen).
 • Om verzoeken van betrokkenen te behandelen.
 • Voor intern onderzoek naar mogelijk wangedrag of het niet naleven van onze beleidsregels en procedures.
 • Voor de andere doeleinden beschreven in deze privacyverklaring en onze Verklaring over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

De toepasselijke wettelijke gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens omvatten de volgende:

 • Op basis van uw toestemming: In sommige gevallen kunnen wij u op het moment dat u persoonsgegevens verstrekt, om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Als u ons uw toestemming geeft, kunt u deze later intrekken (of afmelden) door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens die reeds heeft plaatsgevonden. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, zullen wij u meer gedetailleerde informatie verstrekken op het moment dat wij uw toestemming verkrijgen.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen of uitvoering van een overeenkomst: In specifieke omstandigheden kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een relevante wet/regelgeving of om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is het u waarschijnlijk niet toegestaan om bezwaar te maken tegen deze verwerking, maar u hebt gewoonlijk wel het recht om deze gegevens in te zien of te herzien, tenzij dit onze wettelijke verplichtingen zou belemmeren. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u te voldoen, kunt u mogelijk geen bezwaar maken tegen deze verwerking, of als u ervoor kiest om u af te melden of bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking, kan dit van invloed zijn op onze mogelijkheid om een contractuele verplichting na te komen die we aan u verschuldigd zijn.
 • Ons gerechtvaardigde belang: We kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de communicatie met u en het beheer van onze interacties met u met betrekking tot onze producten en diensten, wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. Naast andere rechten die u mogelijk hebt, zoals hieronder beschreven, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. U kunt uw bezwaar indienen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

Verzameling en gebruik van niet-persoonsgebonden gegevens

Verzamelde niet-persoonsgebonden gegevens

Wanneer u gebruikmaakt van onze website en online diensten, verzamelen wij ook bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens die op zichzelf geen enkele persoon identificeren. De soorten niet-persoonsgebonden gegevens die we verzamelen en verwerken, bevatten:

 • Loggegevens. Wanneer u gebruikmaakt van onze website en online diensten, registreren onze servers bepaalde gegevens die automatisch door uw browser (zoals Apple Safari, Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox) of apparaat wordt gerapporteerd telkens wanneer u onze website en online diensten raadpleegt, of wanneer inhoud van onze website en online diensten naar uw browser of apparaat wordt gedownload. Deze "loggegevens" omvatten uw IP-adres (dat wordt gebruikt om de geschatte locatie af te leiden); internetprovider; browsertype en -instellingen (bv. inhoudstaal, voorkeuren inzake cookie/DNT (niet-volgen)); gegevens over het apparaat (bv. type apparaat, besturingssysteem, fabrikant van het apparaat); URL voor doorverwijzen/verlaten; datum en tijd van request/response (aanvraag/respons); clickstreamgegevens; ID van het apparaat of reclame-ID; en gegevens opgenomen in eigen cookies en soortgelijke technologieën (verder besproken hieronder en in onze Verklaring over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën). In de mate dat Internet Protocol (IP)-adressen of soortgelijke identificatiemiddelen echter worden beschouwd als persoonsgegevens door de lokale wetgeving, zullen we deze identificatiemiddelen ook als persoonsgegevens behandelen.
 • Locatiegegevens. Afhankelijk van de website en online diensten en uw computer- of apparaatmachtigingen kunnen wij gegevens verzamelen over de geschatte (bv. land of postcode) of exacte locatie van uw apparaat ("locatiegegevens"). Er kunnen verschillende technologieën worden gebruikt om deze locatiegegevens te verzamelen, zoals IP-adres, GPS en andere sensoren die informatie kunnen verschaffen over apparaten in de buurt, wifitoegangspunten en mobiele zendmasten. Wij verzamelen de exacte locatie van uw computer of apparaat alleen met uw toestemming.
 • Cookiegegevens. Onze website en online diensten maken gebruik van cookies, pixeltags, software development kits, statistische identificatoren en soortgelijke technologieën (hierna "cookies en soortgelijke technologieën") om bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens te verzamelen (zoals loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens) wanneer u gebruikmaakt van onze website en online diensten, om ons te helpen onze website en online diensten, alsmede de gegevens die door onze website en online diensten worden verwerkt, te beveiligen; de prestaties van onze website en online diensten te bewaken en te verbeteren; beter inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers; en de effectiviteit van advertenties en websitefuncties te vergemakkelijken en te meten (gegevens die worden aangeboden in of gegenereerd door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën wordt in deze privacyverklaring aangeduid als "cookiegegevens"). Wij behandelen gegevens die worden verzameld door cookies en soortgelijke technologieën als niet-persoonsgebonden gegevens. Deze cookies en soortgelijke technologieën, inclusief het gebruik ervan op onze website en online diensten en uw keuzes betreffende het gebruik ervan, worden verder beschreven in onze Verklaring over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.
 • Geaggregeerde gegevens. Wanneer we bovendien gegevens aggregeren of anonimiseren (met inbegrip van persoonsgegevens), worden dergelijke geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens beschouwd als niet-persoonsgebonden gegevens in het kader van deze privacyverklaring.

We verwijzen naar onze Verklaring over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, de soorten niet-persoonsgebonden gegevens die door middel van deze technologieën worden verzameld, en uw keuzes betreffende het gebruik ervan op onze website en online diensten.

Gebruik van niet-persoonsgebonden gegevens

We kunnen niet-persoonsgebonden gegevens voor elk doel verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Als we niet-persoonsgebonden gegevens echter combineren met persoonsgegevens, zullen de gecombineerde gegevens worden behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijven. We gebruiken niet-persoonsgebonden gegevens voor een aantal gerechtvaardigde zakelijke belangen, waarvan hieronder enkele zijn beschreven:

 • We verzamelen loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens zodat we het gedrag van websitegebruikers beter kunnen begrijpen en onze producten, diensten en reclame kunnen verbeteren.
 • Bedrijf en onze online partners gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om persoonsgegevens te onthouden wanneer u onze website en online diensten gebruikt. We willen in deze gevallen uw ervaring met Bedrijf gemakkelijker en persoonlijker maken. Het kennen van uw land en taal helpt ons om een op maat gemaakte en nuttigere ervaring met onze website te bieden. Als we weten dat iemand die uw computer of apparaat heeft gebruikt, een bepaald product heeft gekocht of een bepaalde websitefunctie heeft gebruikt, kunnen we onze reclame- en e-mailcommunicatie beter afstemmen op uw interesses. Als we in deze gevallen niet-persoonsgebonden gegevens combineren met persoonsgegevens, zullen de gecombineerde gegevens worden behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijven.
 • We verzamelen gegevens over gebruikersactiviteiten op onze website en online diensten. Het betreft geaggregeerde gegevens die worden gebruikt om ons te helpen nuttigere informatie te verstrekken aan onze klanten en websitegebruikers, en om te begrijpen welke delen van onze website en online diensten het meest van belang zijn. Geaggregeerde gegevens worden als niet-persoonsgebonden gegevens beschouwd in de context van deze privacyverklaring.
 • We gebruiken niet-persoonsgebonden gegevens (inclusief loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens) voor het begrijpen en analyseren van trends, het beheren van de website en online diensten, het bijleren over gebruikersgedrag op de website en online diensten, het verbeteren van onze producten en diensten, en het verzamelen van demografische gegevens over ons gehele gebruikersbestand.
  • We kunnen ook soortgelijke gegevens verzamelen uit e-mails die naar u zijn verzonden, om ons te helpen bij te houden welke e-mails worden geopend en welke links door ontvangers worden aangeklikt. In sommige van onze e-mailberichten gebruiken we een "doorklik-URL" ("click-through URL") die gekoppeld is aan de inhoud van de website en online diensten van Bedrijf. Wanneer klanten op een van deze URL's klikken, gaan ze via een aparte webserver naar de bestemmingspagina op onze website en online diensten. Wij volgen deze doorklikgegevens op om ons te helpen de interesse in onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze klantencommunicatie te meten. Als u liever niet op deze manier gevolgd wil worden, adviseren we u om niet op tekst of grafische links in de e-mailberichten te klikken.
 • We gebruiken mogelijk ook niet-persoonsgebonden gegevens (inclusief loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens) om onze website en online diensten te onderhouden en te verbeteren; gebruikers van onze website en online diensten te verifiëren en te authenticeren; fraude te voorkomen en onze website en online diensten en databases te beveiligen; betalingen te verwerken; de levering van producten en diensten mogelijk te maken; gebruikersvoorkeuren en -belangen te onthouden en te analyseren; de prestaties en doeltreffendheid van onze website en online diensten te meten; onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren; advertenties te leveren die relevant zijn voor de belangen van de gebruiker of gebaseerd zijn op zijn/haar locatie, demografische gegevens of apparaatkenmerken; en voor elk ander doel dat in deze privacyverklaring of onze Verklaring over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën wordt beschreven.

Zie onze Verklaring over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van niet-persoonsgebonden gegevens.

Combineren van gegevens

Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt via de website en online diensten, combineren met gegevens die we verzamelen via andere websites en online diensten van Bedrijf, offline bestanden van Bedrijf en gegevens die aan ons door derden wordt verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan en indien mogelijk, kunnen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, ook combineren met gegevens die we verzamelen via uw gebruik van de website en online diensten (zoals loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens); in dat geval zullen wij alle gegevens die met uw persoonsgegevens wordt gecombineerd of geassocieerd, als persoonsgegevens behandelen zolang deze redelijkerwijs aan uw persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld. Wij gebruiken deze geconsolideerde gegevens om onze website en online diensten en productaanbiedingen te verbeteren, onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te ontwikkelen, informatie aan u door te geven en voor elk ander gerechtvaardigd doel dat in deze privacyverklaring wordt beschreven.

II. Hoe persoonsgegevens worden gedeeld en overgedragen

Persoonsgegevens gedeeld met derden

We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden die ons verschillende zakelijke diensten verlenen (bv. het beheren en onderhouden van onze website of interne bedrijfsapplicaties, het voorbereiden van nieuwsbrieven en mailings, en het betalen van commissies of andere bedragen). Deze dienstverleners en aannemers mogen deze persoonsgegevens alleen gebruiken om namens ons diensten te verlenen en met inachtneming van onze gedocumenteerde instructies.

We delen uw persoonsgegevens mogelijk ook met dochterondernemingen van Bedrijf (bv. voor interne administratieve doeleinden of indien een dochteronderneming van Bedrijf een specifieke bedrijfsfunctie van Bedrijf ondersteunt). Deze dochterondernemingen van het Bedrijf omvatten WellPet LLC (Verenigde Staten), WellPet Belgium BVBA (België), Paragon Pet Products Europe B.V. (Nederland), Sojourner Farms LLC (Verenigde Staten), WellPet Japan G.K. (Japan), WellPet Asia PTE Ltd. (Singapore, Taiwan, Australië) en Berwind Corp. (Verenigde Staten).

We kunnen ook samenwerken met andere bedrijven om u producten, diensten of inhoud aan te bieden op een gezamenlijke of 'co-branded'-basis. Als we producten, diensten of inhoud aanbieden onder een gezamenlijk merk, ziet u mogelijk ons logo en het logo van de merkpartner. Om toegang te krijgen tot producten, diensten of inhoud die onder een gezamenlijk merk worden aangeboden of deze te gebruiken, kan het zijn dat u bepaalde gevraagde gegevens moet verstrekken die gedeeld kunnen worden met onze merkpartners. U dient het individuele privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van onze merkpartners te lezen, aangezien deze in sommige opzichten kunnen afwijken van deze privacyverklaring. U kunt er altijd voor kiezen om uw persoonsgegevens niet te delen met een merkpartner door ervoor te kiezen om het product, de dienst of de inhoud niet te gebruiken.

We kunnen informatie die we verzamelen, ook verstrekken aan juridische adviseurs, wetshandhavers en andere bevoegde autoriteiten in specifieke gevallen, waaronder: (i) wanneer we een reden hebben om aan te nemen dat een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact op te nemen of een juridische actie in te stellen tegen iemand die onze rechten en eigendommen of die van een andere persoon kan schaden of in de weg kan staan; of (ii) wanneer we van mening zijn dat dit vereist is op grond van het toepasselijke recht, gerechtelijke bevelen of overheidsregelgeving.

Als Bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt samengevoegd met een andere entiteit, kunnen de gegevens die wij over u hebben, worden overgedragen aan derden als onderdeel van die transactie. Uw gegevens kunnen ook worden opgenomen onder de activa die worden beïnvloed door financieringsovereenkomsten van Bedrijf.

Internationale overdracht van persoonsgegevens

In sommige gevallen bevinden de dienstverleners, zakenpartners, dochterondernemingen van Bedrijf en anderen met wie wij persoonsgegevens delen, zich in andere landen. Het niveau van bescherming van uw persoonsgegevens in deze andere landen kan afwijken van het niveau van bescherming in uw eigen land. In deze gevallen beschermen wij alle gegevens die aan derde landen worden overgedragen, met behulp van passende waarborgen, zoals contractuele clausules die door de relevante toezichthoudende autoriteiten zijn goedgekeurd (indien vereist en van toepassing). Als u in Europa verblijft of als uw persoonsgegevens anderszins onderworpen zijn aan Europese wetgeving, zijn alle dochterondernemingen van Bedrijf buiten de Europese Unie die toegang hebben tot uw persoonsgegevens of deze ontvangen, onderworpen aan gegevensbeschermingsovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die aan dergelijke dochterondernemingen een beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens opleggen dat gelijkwaardig is aan de Europese vereisten inzake gegevensbescherming.

Als u deze website of online dienst raadpleegt vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, zullen uw gegevens een internationale grens overschrijden. Het niveau van bescherming van uw gegevens in de Verenigde Staten kan afwijken van het niveau van bescherming in uw eigen land. Uw gebruik van de website of online dienst zal resulteren in het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens in de Verenigde Staten en in enig land waarnaar wij uw informatie kunnen overdragen tijdens onze bedrijfsactiviteiten.

In ieder geval delen we persoonsgegevens alleen met dochterondernemingen van Bedrijf en derden die namens ons diensten leveren als dergelijke dochterondernemingen en derden voldoende waarborgen bieden om passende technische en organisatorische maatregelen op zodanige wijze uit te voeren dat de verwerking die zij uitvoeren, voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving en de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgt.

III.  Uw rechten

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, overdragen en verwerken van uw persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven. We behouden ons echter het recht voor om deze rechten te allen tijde te beperken wanneer dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, inclusief wanneer uw identiteit niet redelijkerwijs kan worden geverifieerd of indien uw rechten de rechten en vrijheden van anderen aantasten. Om onderstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens van de dochteronderneming van Bedrijf via de toepasselijke contactinformatie hieronder.

Recht op inzage

U hebt recht op een bevestiging dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt door Bedrijf. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u recht op inzage in de gegevens en op bepaalde informatie over de verwerking ervan.

Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie van persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.
 • U trekt uw toestemming in (indien de verwerking plaatsvindt op grond van toestemming).
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking wanneer deze is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Bedrijf (of dat van derden) en er geen doorslaggevende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn.
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder de toepasselijke wetgeving.

Dit recht op verwijdering zal echter niet van toepassing zijn voor zover de verwerking noodzakelijk is voor:

 • Naleving van een wettelijke verplichting die verwerking vereist; of
 • Archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover is toegestaan onder het toepasselijke recht.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het verwijderen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • Bedrijf heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Bedrijf (of dat van derden) en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking (zoals direct hieronder beschreven).

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te allen tijde (vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Bedrijf (of derden). Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang, zal Bedrijf uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij Bedrijf dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan Bedrijf, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht om die gegevens aan een andere entiteit over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Bedrijf, wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Uw verzoek doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen;
 • Uw verzoek doet geen afbreuk aan de rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van Bedrijf;
 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent; en
 • Het betreft een geautomatiseerde verwerking.

Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde beslissingen

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die is gebaseerd op uitsluitend geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Als u in Europa verblijft, hebt u het recht om een dergelijke klacht in te dienen in het Europese land waar u uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van een vermeende inbreuk hebt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Een lijst van alle Europese toezichthoudende autoriteiten en hun respectievelijke contactgegevens is hier beschikbaar.

IV.  Hoe we persoonsgegevens beschermen

Wij voorzien in redelijke technische, fysieke en organisatorische waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van waarborgen die zijn ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot de overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, hetgeen tot lichamelijke, materiële of immateriële schade kan leiden. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten, voor zover dit toepasselijk of door het toepasselijke recht vereist is:

 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot gemachtigde werknemers en dienstverleners die toegang nodig hebben om namens ons de activiteiten uit te voeren die in deze privacyverklaring worden beschreven.
 • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd indien van toepassing of wettelijk vereist, en gevoelige persoonsgegevens die worden overgedragen naar of opgeslagen op een mobiel apparaat, worden versleuteld met behulp van versleutelingsoplossingen op basis van algemeen aanvaarde standaarden.
 • Personeelsleden van Bedrijf die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, worden op de hoogte gebracht van het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens, krijgen een passende opleiding over hun verantwoordelijkheden en zijn verplicht uit hoofde van het beleid van Bedrijf om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen.
 • De effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen van Bedrijf wordt regelmatig getest, beoordeeld en geëvalueerd om de continue beveiliging van verwerkingssystemen te waarborgen.
 • Met internet verbonden databases die persoonsgegevens bevatten, worden met behulp van netwerk- en/of host-gebaseerde toegangsdetectiemechanismen gecontroleerd op ongeoorloofde indringing.
 • Dienstverleners en andere derden die door ons worden ingeschakeld om persoonsgegevens namens ons te verwerken, zijn contractueel verplicht om persoonsgegevens alleen te verwerken op basis van onze gedocumenteerde instructies en dienen soortgelijke beveiligingsmaatregelen te nemen als die worden gebruikt door Bedrijf of zoals vereist door het toepasselijke recht.

Hoewel we ernaar streven om een redelijke en passende beveiliging te bieden voor de persoonsgegevens die we verwerken en bewaren, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken op de beveiliging voorkomen. In het bijzonder zijn e-mails of formulieren die via onze website en online diensten worden verzonden, mogelijk niet veilig. Wees extra voorzichtig voordat u beslist om ons informatie te sturen per e-mail. Als u een account aanmaakt via onze website en online services, is het bovendien uw verantwoordelijkheid om uw toegangsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik.

V. Bewaring en verwijdering van persoonsgegevens

Bedrijf implementeert en onderhoudt redelijke beperkingen die gelden voor het bewaren van persoonsgegevens, en verwijdert in het algemeen dergelijke persoonsgegevens zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of waarvoor ze vervolgens zijn verwerkt. We kunnen echter gearchiveerde kopieën van uw persoonsgegevens verder bewaren voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en voor zover nodig om te voldoen aan het toepasselijke recht. Bovendien kunnen we anonieme, geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens blijven bewaren voor elk gerechtvaardigd zakelijk gebruik zoals beschreven in deze privacyverklaring.

VI.  Links naar websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op websites en online diensten van Bedrijf die linken naar deze privacyverklaring. Onze website en online diensten kunnen echter links bevatten naar websites of diensten van derden (bv. websites betreffende beurzen en conferenties van onze sector). Wij onderschrijven de inhoud van websites of bronnen van derden niet en zijn er niet verantwoordelijk voor, en onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites die niet worden beheerd door Bedrijf, zelfs niet als u dergelijke websites bezoekt via een link op onze website en online diensten. We raden u aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van sites van derden te lezen voordat u informatie verstrekt aan de verwerkingsverantwoordelijken van dergelijke websites.

VII. Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, ons gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten met betrekking tot dat gebruik, kunt u contact opnemen met de toepasselijke dochteronderneming van Bedrijf door middel van de onderstaande contactgegevens:

Indien u buiten Europa verblijft

Als u verblijft in Europa

WellPet LLC

200 Ames Pond Drive

Tewksbury, MA 01876

USA

1-800-225-0904 or (978) 289-5500   privacy@wellpet.com

WellPet Belgium BVBA

Leonardo de Vincilaan 19

MC Square 1831 Machelen, Diegem

Belgium

+32 2788 2569

privacy@wellpet.com

VIII. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen. Wanneer we deze wijzigen, zullen we de bijgewerkte verklaring op onze website en online diensten publiceren en zal deze van kracht zijn vanaf de datum van publicatie. Uw voortgezet gebruik van onze website en online diensten na het publiceren van wijzigingen zal uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen inhouden.

 

 

Verklaring over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën
("Cookieverklaring")

 

Door uw gebruik van onze website en online diensten voort te zetten, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën zoals beschreven in deze Cookieverklaring en onze privacyverklaring

I. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Onze website en online diensten maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens te verzamelen (zoals loggegevens, locatiegegevens en cookiegegevens) wanneer u gebruikmaakt van onze website en online diensten, om ons te helpen onze website en online diensten, alsmede de gegevens die door onze website en online diensten worden verwerkt, te beveiligen; de prestaties van onze website en online diensten te bewaken en te verbeteren; beter inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers; en de effectiviteit van advertenties en websitefuncties te vergemakkelijken en te meten. Deze cookies en soortgelijke technologieën omvatten:

 • Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw browser worden gestuurd en door uw browser worden opgeslagen wanneer u gebruikmaakt van onze website en online diensten. Deze cookies worden vervolgens ongewijzigd teruggestuurd naar de partij die de cookie heeft geplaatst, telkens wanneer u gebruikmaakt van onze website (inclusief onze advertenties op sites van derden), zodat de partij die de cookie heeft geplaatst, uw browser of apparaat kan herkennen. Cookies zijn ofwel eigen cookies of cookies van derden. "Eigen cookies" worden naar uw browser gestuurd door de partij die de website die u bezoekt, beheert (bv. cookies geplaatst door Bedrijf wanneer u onze website bezoekt). "Cookies van derden" worden naar uw browser gestuurd door een andere partij dan de partij die de website die u bezoekt, beheert (bv. cookies die worden gestuurd door onze online partners zoals Google Analytics wanneer u onze website bezoekt). Verder kunnen we gebruikmaken van "sessie"-cookies (die blijven bestaan tot u uw browser afsluit) of "permanente" cookies (die blijven bestaan tot u of uw browser deze verwijdert). Sommige cookies die we op onze website en online diensten gebruiken, kunnen aan uw persoonsgegevens gekoppeld zijn (zoals uw e-mailadres) en andere cookies niet. Als we echter niet-persoonsgebonden gegevens (zoals cookiegegevens) combineren met persoonsgegevens, zullen de gecombineerde gegevens worden behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijven.
 • Pixeltags. Pixeltags (ook bekend als webbakens), zijn kleine stukjes code die op onze website en online diensten zijn geïnstalleerd en die onze online partners in staat stellen om cookies te plaatsen wanneer u onze website en online diensten bezoekt en die over het algemeen in combinatie met cookies worden gebruikt om gebruikersactiviteit op onze website en online diensten te volgen, relevante loggegevens en cookiegegevens te ontvangen en andere activiteiten te verrichten inzake opvolging en analyse van het gebruik en de prestaties van onze website en online diensten.
 • Software development kits. Software development kits (ook SDK’s genoemd) werken zoals cookies van derden en pixeltags, maar werken in de mobiele app-omgeving, waar cookies en pixeltags niet op dezelfde effectieve manier kunnen werken. In plaats van cookies en pixeltags te gebruiken, kunnen we stukjes code (de SDK) installeren die door onze online partners (zoals reclamebedrijven, advertentienetwerken en leveranciers van analysediensten) in onze mobiele apps worden geleverd, zodat deze online partners het gebruik en de prestaties van onze mobiele apps en diensten kunnen opvolgen en analyseren.
 • Statistische identificatoren. Statistische identificatoren verwijzen naar de identificatoren die door middel van bepaalde apparaatgegevens en loggegevens worden aangemaakt. Gezamenlijk maken deze gegevens uw browser of apparaat voldoende verschillend om een server of vergelijkbaar systeem in staat te stellen om redelijkerwijs vast te stellen dat het na verloop van tijd dezelfde browser of hetzelfde apparaat aantreft. Statistische identificatoren maken het mogelijk voor ons en onze partners om uw browser of apparaat uniek te identificeren voor dezelfde doeleinden als cookies. Statistische identificatoren kunnen worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres). Als we niet-persoonsgebonden gegevens echter koppelen aan persoonsgegevens, zullen de gecombineerde gegevens worden behandeld als persoonsgegevens zolang deze gecombineerd blijven.

II. Hoe cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt

Cookies en soortgelijke technologieën die op onze website en online diensten worden gebruikt (inclusief de gegevens die door dergelijk gebruik worden verkregen), zijn te verdelen in vier categorieën:

Essentieel

Onze website en online diensten maken gebruik van eigen cookies en cookies van derden en soortgelijke technologieën die nodig zijn om onze zakelijke activiteiten uit te oefenen en onze website en online diensten te onderhouden, inclusief het verifiëren en authenticeren van websitegebruikers; het voorkomen van fraude en het beveiligen van onze website en online diensten en databases; het verwerken van betalingen; het in staat tellen van gebruikers om te navigeren op onze website en online diensten en hun functies te gebruiken; en het voldoen aan toepasselijke wetgeving en sectornormen. Deze cookies en soortgelijke technologieën verzamelen geen gegevens over u die kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of voor het volgen van uw browsingactiviteit. Deze categorie cookies kan doorgaans niet worden uitgeschakeld.

Prestatie

Onze website en online diensten maken mogelijk gebruik van eigen cookies en cookies van derden en soortgelijke technologieën om uitgebreide functies te bieden en gebruikersvoorkeuren te onthouden, waaronder het identificeren van terugkerende gebruikers bij een bezoek aan onze website (bv. om uw inloggegevens te onthouden); het bijhouden van gebruikersvoorkeuren, interesses en items die zijn bekeken of gebruikt (bv. taalvoorkeur of vroegere aankopen); en het aanbieden van sociale functies om socialemediadiensten te gebruiken via onze website en online diensten (bv. Facebook of Twitter, zoals hieronder verder beschreven).

Analyse

Onze website en online diensten maken mogelijk gebruik van eigen cookies en cookies van derden en soortgelijke technologieën voor analyse-, productontwikkelings- en marktonderzoeksdoeleinden, inclusief het analyseren van hoe gebruikers op onze website en online diensten terechtkomen en er gebruik van maken; het volgen en meten van de prestaties en effectiviteit van onze website en online diensten; het optimaliseren van de locatie van advertenties, websitefuncties en andere inhoud op onze website en online diensten; statistische rapportage in verband met websiteactiviteit; het analyseren van gebruikersvoorkeuren en -gedrag en marktkenmerken en -trends om onze producten en diensten, websites en advertenties te ontwikkelen en te verbeteren; het segmenteren van doelgroepen om functies van onze website en online diensten te testen; en het uitvoeren van onderzoek naar onze consumenten, producten en online diensten.

Adverteren

Onze website en online diensten maken mogelijk gebruik van eigen cookies en cookies van derden en soortgelijke technologieën om advertenties te tonen, te volgen en te meten, zowel op als buiten onze website en online diensten, inclusief advertenties die relevant zijn voor uw interesses (bv. advertenties op basis van uw gebruik in het verleden van onze website of op basis van voorspellingen over uw interesses die voortvloeien uit uw browsingactiviteiten op verschillende websites in de loop der tijd); en advertenties op basis van uw locatie, demografische gegevens of apparaatkenmerken. Cookies worden ook gebruikt om het bereik en de frequentie van advertenties te volgen en te meten en om het tonen van dergelijke advertenties te regelen (bv. beperken van het aantal keer dat u een bepaalde advertentie te zien krijgt).

III.  Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën door onze online partners

We maken mogelijk gebruik van leveranciers en andere online partners om een aantal van de Essentiële, Prestatie-, Analyse- en Advertentieactiviteiten uit te voeren zoals hierboven beschreven, inclusief voor het leveren van diensten inzake het meten en analyseren van het publiek, om namens ons advertenties te tonen op onze website en online diensten en op websites van derden, en om de prestaties van dergelijke advertenties op te volgen en erover te rapporteren. Deze online partners maken mogelijk gebruik van eigen cookies en soortgelijke technologieën voor het verzamelen en bewaren van bepaalde loggegevens, locatiegegevens, cookiegegevens en andere gegevens wanneer u onze website en online services en andere niet-verbonden websites bezoekt en gebruikt, om uw browser en apparaat te identificeren en om hun respectievelijke diensten te kunnen leveren. Verder kunnen deze online partners gegevens die op onze website en online diensten worden verzameld, combineren met gegevens die worden verzameld op niet-verbonden sites of met andere gegevens die door deze online partners worden onderhouden. Hun gebruik van gegevens die worden verzameld op onze website en online diensten en websites van derden, zal onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Zo kunnen we bijvoorbeeld cookies van derden gebruiken om onze advertenties te tonen op websites van derden via een gebruikelijke vorm van online reclame die bekend staat als "retargeting". Retargeting werkt door advertenties op een website te plaatsen op basis van iemands activiteiten op een andere website (bv. als u een product of dienst op onze website bekijkt, kunt u later advertenties voor onze producten en diensten zien wanneer u de derde website bezoekt). Om dit te doen, staan we onze online partners (zoals Google of andere advertentienetwerkleveranciers) toe om hun eigen derde cookies te plaatsen wanneer gebruikers onze website en online diensten bezoeken, zodat deze online partners gebruikers kunnen herkennen die onze website en online diensten eerder hebben bezocht. Wanneer deze gebruikers een derde website bezoeken met functies die worden aangeboden door onze online partners (bv. waar onze online partners advertentieruimte hebben gekocht), kunnen onze online partners de interesse van de gebruikers in onze producten en diensten herkennen en een van onze advertenties op de derde website laten zien.

IV.  Uw cookie-instellingen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Browsers staan gebruikers echter meestal toe om browsercookies te verwijderen of te blokkeren als ze dat willen. Raadpleeg het tabblad Instellingen of Voorkeuren van uw browser voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van browsercookies. Meer informatie kunt u hier vinden:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari (Desktop)

Opera

Opera Mobile

Android Browser

Safari (Mobiel)

 

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie die door uw browserfabrikant wordt verstrekt.

Naast het verwijderen en blokkeren van browsercookies in het algemeen kunnen de volgende opt-out-mechanismen beschikbaar zijn als onze website en online diensten gebruikmaken van de hieronder vermelde cookies van derden:

 • Google Analytics. Onze website en online services maken mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om gegevens over de prestaties en het gebruik van onze website en online diensten te verzamelen en te analyseren. Meer informatie over Google Analytics kunt u hier vinden. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven, kunt u gebruikmaken van de Google Analytics opt-out die hier beschikbaar is.
 • Google Remarketing. Onze website en online diensten kunnen gebruikmaken van Google's Remarketing met Google Analytics om Google in staat te stellen om informatie over uw bezoeken aan onze website en online diensten en andere niet-verbonden websites te gebruiken om de effectiviteit van advertenties te meten en advertenties over onze producten en diensten te tonen die voor u interessant kunnen zijn. Zoals hierboven beschreven, plaatst Google haar eigen cookies wanneer gebruikers onze website bezoeken en online diensten gebruiken, waardoor Google gebruikers kan herkennen die onze website en online diensten eerder hebben bezocht wanneer deze gebruikers andere, niet-gekoppelde websites bezoeken die ook gebruikmaken van diensten en cookies van Google. Meer informatie over Google's Remarketing met Google Analytics kunt u hier vinden. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven, kunt u gebruikmaken van de Google Analytics opt-out die hier beschikbaar is.
 • Adobe Analytics. Onze website en online diensten kunnen gebruik maken van Adobe Analytics van Adobe Systems. Adobe Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om rapporten te maken over het gebruik van onze website en online diensten, zoals welke links het meest worden gebruikt, hoe gebruikers onze website en online diensten vinden en of onze website en online diensten efficiënt werken. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven, ga dan naar de opt-out-website van Adobe Analytics die hier beschikbaar is.
 • Facebook Aangepaste Doelgroepen. Onze website en online diensten kunnen gebruikmaken van Facebook Aangepaste Doelgroepen om advertenties over onze producten en diensten te tonen op Facebook die voor u interessant kunnen zijn. Meer informatie over Facebook Aangepaste Doelgroepen kunt u hier vinden. Als u zich wilt afmelden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven, kunt u gebruikmaken van de opt-out die hier beschikbaar is.
 • Op interesse gebaseerde advertenties. Onze website en online diensten kunnen gebruikmaken van eigen cookies, cookies van derden en soortgelijke technologieën voor gerichte advertenties op basis van interesses van gebruikers, demografie en browsinggeschiedenis. Als u zich wilt afmelden voor het door ons verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor deze doeleinden, ga dan naar:
  • HIER of HIER indien u zich buiten Europa bevindt
  • HIER als u zich in Europa bevindt
 • Mobiele apps. Voor cookies en soortgelijke technologieën die worden gebruikt op mobiele apps (zoals software development kits) voor bepaalde gerichte advertentieactiviteiten, volgt u de onderstaande stappen om af te zien van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor dergelijke doeleinden (tenzij andere instructies worden gegeven door de fabrikant van uw mobiele toestel):
  • iOS-gebruikers: Open "Instellingen" > Tik op "Privacy" en ga naar "Reclame" > Schakel "Beperk reclametracking" in. U kunt hier ook uw reclame-ID opnieuw instellen door te tikken op "Stel reclame-ID opnieuw in".
  • Android-gebruikers: Open uw app-drawer en open Google-instellingen > Tik op "Advertenties" onder diensten en schakel de optie "Afmelden voor personalisatie van advertenties" in. U kunt ook uw advertentie-ID resetten door te tikken op "uw advertentie-ID resetten".

De bovenstaande lijst identificeert een aantal cookies van derden die we op onze website en online diensten gebruiken. We kunnen echter andere cookies van derden en soortgelijke technologieën gebruiken op onze website en online diensten die hier niet worden genoemd. De lijst kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.

V. Sociale plug-ins

Onze website en online diensten maken mogelijk gebruik van sociale plug-ins (bv. de "Vind ik leuk"-knop of "Deel op Twitter"-knop) om het u mogelijk te maken eenvoudig informatie met anderen te delen. Wanneer u onze website en online services bezoekt, kan de beheerder van de sociale plug-in mogelijk een cookie op uw browser of apparaat plaatsen, zodat die beheerder gebruikers kan herkennen die eerder onze Dienst hebben bezocht. Als u al eerder hebt ingelogd op de bijbehorende socialemediawebsite (bv. Facebook of Twitter) voordat u onze website en online diensten bezoekt, maakt de sociale plug-in het mogelijk dat die website informatie ontvangt over uw bezoek aan bepaalde pagina's van onze website en online diensten. De sociale plug-in kan deze gegevens verzamelen voor alle gebruikers die op sociale netwerken zijn ingelogd, ongeacht of zij specifiek gebruikmaken van de plug-in op onze website en online diensten (bv. door te klikken op "Vind ik leuk" or "Deel"). De sociale plug-in kan ook toestaan dat de socialemediawebsite gegevens over uw activiteiten op onze website en online diensten deelt met andere gebruikers van hun socialemediawebsite. Voor meer informatie over de gegevens die worden gedeeld via een bepaalde socialemedia-plug-in, raadpleegt u het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van die socialemediawebsite.

VI.  Niet volgen (DNT - Do Not Track)

Er zijn verschillende manieren om het volgen van uw online activiteit te voorkomen. Een daarvan is het instellen van uw browser zodat deze websites die u bezoekt, waarschuwt dat u niet wilt dat ze bepaalde gegevens over u verzamelen. Dit wordt een Do-Not-Track-signaal ("DNT") genoemd. Houd er rekening mee dat onze website en online diensten momenteel niet reageren op deze signalen van webbrowsers. Op dit moment is er geen algemeen aanvaarde norm voor wat een bedrijf moet doen wanneer een DNT-signaal wordt gedetecteerd.